С поглед към бъдещето
Акцентът в бъдещото развитие
на ДАН 92 ЕООД е поставен
върху няколко
основни направления:
Другите за нас
Искате ли да разберете
какво мислят за нас
нашите партньори?

Дейност
ДАН - 92 е специализира
в следните направления:

Добре дошли
Ако търсите партньор,
с възможности и традиции
в строителството -
ДАН - 92
ще отговори на
Вашите очаквания!

Материална база

Строителната компания
разполага с модерна
производствена база,
която способства за...

Сертификати
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008

 

OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004