С поглед към бъдещето
Акцентът в бъдещото развитие
на ДАН 92 ЕООД е поставен
върху няколко
основни направления:
Другите за нас
Искате ли да разберете
какво мислят за нас
нашите партньори?

Фирмата е редовен член на Българската строителна камара
ДАН - 92” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България с протокол 0023/01.02.2008 г.
в следните групи и категории строежи:

Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - строежи от първа до пета категория

Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда - строежи от първа до трета категория