С поглед към бъдещето
Акцентът в бъдещото развитие
на ДАН 92 ЕООД е поставен
върху няколко
основни направления:
Другите за нас
Искате ли да разберете
какво мислят за нас
нашите партньори?

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството на фирма “ДАН-92” EООД заедно с работещите в нея, сме решени да се развиваме и утвърждаваме пред клиентите като водеща и отговорна фирма в областта на строително- монтажната дейност.

Качеството за нас означава да задоволяваме потребностите, желанията и очакванията на всеки наш клиент по най-точен начин и при оптимални разходи.

Това ние постигаме чрез системно организирана работа за повишаване на качеството на всички фирмени дейности, включително в съвместната работа с нашите клиенти и контрагенти, като изразяваме искрено уважение към тяхното желание да печелят добре.

Всички наши ресурси, знания, умения, опит и амбиции ни дават увереността, че можем с успех да печелим и да затвърждаваме доверието на нашите клиенти.

Вярваме в силите и способностите на всички работници и специалисти от “ДАН- 92” ЕООД. Ценим приноса и поощряваме участието на всеки един човек за изпълнение на тази наша политика по качеството.

Висшето ръководство поема ангажимент за непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството с цел удовлетворяване изискванията на клиентите, собствениците, доставчиците, персонала и обществото.

Качеството е нашата гаранция за сигурен просперитет.