С поглед към бъдещето
Акцентът в бъдещото развитие
на ДАН 92 ЕООД е поставен
върху няколко
основни направления:
Другите за нас
Искате ли да разберете
какво мислят за нас
нашите партньори?

С поглед към бъдещето

Акцентът в бъдещото развитие на ДАН 92 ЕООД е поставен върху няколко основни направления:
• разширяване на клиентски ориентирания модел на обслужване;
• заздравяване на силната пазарна позиция чрез увеличаване на пазарния дял и поддържане на добър имидж;
• стремеж към по-високо качество на изпълнение на строително-монтажните работи;
• разширяване на продуктовата гама.